Protecția datelor

Dreptul la rectificare

Dreptul la rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.