Protecția datelor

Drepturile persoanelor vizate

Ca persoană vizată vă puteți exercita următoarele drepturi printr-o solicitare trimisă pe adresa de e-mail protectiadatelor@travelminit.hu.