Protecția datelor

Stocarea datelor

Stocarea datelor se realizează pe servere aflate pe teritoriul Uniunii Europene. Datele se păstrează pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate. Datele necesare executării contractului de publicitate se șterg după o perioadă de 3 ani de la anularea sau după caz denunțarea contractului. Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează timp de 10 ani de la data închiderii exercițiului financiar în care au fost întocmite documentele justificative, conform prevederilor legale.