Protecția datelor

Stocarea datelor

Datele furnizate sunt păstrate pe servere aflate pe teritoriul Uniunii Europene într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele. Datele personale colectate pentru administrarea rezervărilor vor fi păstrate conform termenelor generale de prescripție, sau pe durata necesară exercitării, apărării drepturilor și intereselor Operatorului de date. Datele personale din documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează timp de 10 ani de la data închiderii exercițiului financiar în care au fost întocmite documentele justificative, conform prevederilor legale.