ACT ADIȚIONAL la contractul Condiții de publicitate – ACTIVITATE AGENȚIE

Contractul se dezvoltă cu un nou capitol, cu numărul 13., având următorul cuprins:

13.1 Obiectul contractului privind funcționarea de agenție de turism: Travelminit ca agenție vinde pachete de servicii turistice (cazare și alte servicii oferite de unitățile de cazare). Travelminit este o agenție de turism de tip touroperatoare în România, cu nr. licență 7986, emis de Ministerul Turismului, la data de 07.05.2018.

13.2 Explicația rezervării făcute prin agenția de turism:

Pasul 1: Clientul își rezervă cazarea conform alineatului 4.2 din Condițiile de publicitate

Pasul 2: Clientul achită sejurul către Travelminit conform informațiilor transmise de Travelminit afișate în confirmarea de rezervare

Pasul 3: Proprietarul facturează suma totală achitată de Client către Travelminit în ziua de check-in, sau la termenul de achitarea avansului după caz

Pasul 4: Travelminit achită suma facturată de Proprietar scăzută de comisionul de rezervare și transmite factura de comision Proprietarului, pentru diferența

Notificare: Proprietarului există posibilitatea să factureze suma scăzută de comision, iar în aceste cazuri Travelminit nu emite factură de comision, deoarece virează suma exact conform facturii trimise de Proprietar.

13.3 Condiții de rezervare:

13.3.1. Clientul este obligat să transmită la Travelminit contravaloarea rezervării conform termenului și metodei stabilit la momentul de finalizarea rezervării (în formă de bani sau bonuri valorice). Suma respectivă se transmite către Proprietar, conform condițiilor stabilite de el însuși, cu cel puțin 5 zile după check-in.

13.3.2. Proprietarul este obligat să ține camerele blocate pentru Clientul, conform condițiilor stabilite în confirmarea de rezervare luând la cunoștiință faptul, că o rezervare este garantată de Travelminit din momentul ce banii/tichetele Clientului au fost încasate.

13.3.3. Proprietarul este obligat să accepte Clientul la unitatea de cazare conform confirmării de rezervare, și să transmită factura aferentă rezervării pentru Travelminit în vederea achitării serviciilor.

13.4 Condiții de anulare:

13.4.1. În caz de anulare a rezervării sau no-show intră în vigoare condițiile de anulare stabilite anterior de Proprietar pe pagina Travelminit (de ex. în cazul în care valoarea primei nopți nu se returnează, Travelminit trimite această valoare Proprietarului, când intră în posesia tichetelor).

13.4.2. În cazul în care se anulează o rezervare care a fost achitată deja de Travelminit către Proprietar, intră în vigoare condițiile de anulare standarde stabilite de Proprietar, care este obligat pentru retrimiterea sumei către Travelminit, în cazul în care nu sunt alte condiții specificate.

13.5 Comisioane, termeni de plată

13.5.1. Comisionul este cel stabilit în alineatul 8 din Condițiile de colaborare. În cazul în care un Proprietar prin diferite campanii alege un alt nivel de comision, acel nivel este valabil, si nu comisionul standard din contract.

13.5.2. Proprietarului există două posibilități pentru facturarea serviciilor vândute de Travelminit:

a). Facturare în cazul fiecărei rezervări, conform politicilor stabilite anterior

b). Facturare o dată pe lună pentru toate rezervările din luna respectivă

13.5.3 Travelminit este obligat pentru achitarea sejurului pe baza facturii trimise de Proprietar. Contravalorile facturilor eronate nu vor fi transmise, doar după rectificarea datelor. În cazul în care un Proprietar nu trimite factură, Travelminit nu are posibilitatea de a transmite contravaloarea rezervării.

13.5.4  În cazurile excepționale, în care unui client se oferă posibilitatea de a plăti cu tichete de vacanță/card de vacanță la fața locului, rezervarea respectivă se consideră una standardă în privința Travelminit, adică: Travelminit va factura luna următoare comisionul aferent rezervării, conform Condițiilor de colaborare. În nici un caz nu se anulează o rezervare de acest gen, deoarece tichetele de vacanță reprezintă doar un instrument de plată care nu are  drept legătură cu sursa rezervării (pentru rezervările notate în sistemul Travelminit, siteul Travelminit reprezintă sursa).

13.6 Garantarea rezervărilor de către Travelminit

Travelminit garantează rezervarea unui Client Proprietarului, în cazul în care deja a încasat contravaloarea rezervării (sub formă de bani, bonuri valorice, etc.) de la Clientul. În cazul în care Clientul nu efectuează plata la termen, rezervarea poate fi anulată fără alte obligații. Informatii despre statusul platii se gasesc in confirmarea rezervarii.

13.7 Plată și facturare

Pasul 1: Clientul plătește pentru Travelminit 100% a serviciilor de cazări rezervate.

Pasul 2: Proprietarul trimite factură către Travelminit pentru valoarea totală (100%) a serviciilor oferite.

Pasul 3: Travelminit plătește contravaloarea sejurului către Proprietar scăzută de valoare facturii de comision

Pasul 4: Travelminit emite factura de comision către Proprietar, calculat pe baza valorii totale a rezervării.

Pasul 5: Contravaloarea facturii de comision nu este achitată de Travelminit către Proprietar, precum nici Proprietarul nu este obligat să achite factura de comision, deoarece factura emisă de Proprietar și factura de comision emisă de Travelminit se compensează în contabilitate conform acestui act adițional, acesta reprezentând un act justificativ. Aceste facturi se compensează în luna în care factura de comision a fost emisă.

Data intării în vigoare: 01.06.2018

Celelalte prevederi contratctuale rămân neschimbate.