• română
  • USD $

Acord afiliere marketing

TERMENI GENERALI

Acești termeni generali al Acordului de afiliere marketing, (TG), împreună cu termenii specifici („Termenii Specifici”) înregistrați în Sistemul Afiliat în relație cu Partenerul Afiliat (PA), fiecare modificați din timp în timp în acord cu termenii dați, constituie întregul acord privitor la cooperarea în activitățile de marketing așa cum sunt acestea determinate aici („Acord”) între Travelminit - operator de platforme online de promovare a cazării și a serviciilor turistice internaționale, și Partenerul Afiliat.

1. ÎNREGISTRARE

1.1 Travelminit întreține și operează un sistem software și o bază de date („Sistemul Afiliat”) care înregistrează datele fiecărui Partener Afiliat și rezervările făcute via Site-urile Afiliate, - rezervări plătite și efectuate de către client.

1.2 Acordul intră în vigoare între părți de îndată ce Partenerul Afiliat își înregistrează datele în Sistemul Afiliat și, în cursul înregistrării, acceptă aceste GCT. Travelminit furnizează Partenerului Afiliat acces online la Sistemul Afiliat.

1.3. Acordul este semnat pe termen nedefinit.

2. DEFINIȚII

Partener Afiliat înseamnă partenerul cu care Travelminit a înregistrat în Sistemul Afiliat.

Site-urile afiliate înseamnă website-urile operate de Partenerului Afiliat.

Sistemul Afiliat înseamnă sistemul de rezervare și monitorizare menținut de Travelminit pentru înregistrarea informațiilor și a datelor necesare pentru operarea cooperării de marketing reglementată în acest acord.

Vizitator Afiliat înseamnă un client care vizitează site-ul Travelminit via un Site Afiliat.

Acord înseamnă aceste GCT (Condiții generale) împreună cu Termenii Specifici.

Rezervare înseamnă o rezervare făcută pe website-ul Travelminit de către un Vizitator Afiliat, care a fost încheiată cu succes (oaspetele s-a cazat).

Cookie înseamnă datele înregistrate de Sistemele Afiliate de la Vizitatorii Afiliați.

Cookie Life înseamnă o perioadă de 30 de zile până când o Cookie este stocată și poate fi utilizată pentru calcularea comisionului relevant.

Rata de comision înseamnă procentul de bază brut de 5%  care constituie baza pentru calcularea comisionului.

TG înseamnă termeni generali al Acordului de afiliere marketing.

Materiale de Marketing semnifică toate materialele de marketing inclusiv logo-ul, panourile, textele și fotografiile, plug-in-urile, codurile, bazele de date și alte elemente de publicitate dezvoltate de sau pentru Travelminit și pe care le consideră potrivite pentru promovarea platformei ei online și a conținutului acestuia.

Părțile (sau individual: Partea) înseamnă Travelminit și Partenerul Afiliat.

Termeni Specifici înseamnă termenii special conveniți de către Părți și înregistrate în Sistemul Afiliat de către Partea relevantă.

Travelminit înseamnă Travelminit International SRL (sediul înregistrat: Liberty Technology Park, Str. Gării, Nr. 21., clădirea D, intrarea D1, biroul 1B, 400267 Cluj-Napoca, România; Număr de înmatriculare Reg. Comerțului: J12/546/2018)

3. SITE-URILE AFILIATE

3.1. Partenerul Afiliat operează Site-urile Afiliate.

3.2. Partenerul Afiliat reprezintă și garantează Travelminit că deține drepturile, autorizația și titlurile corespunzătoare Site-urilor Afiliate, și de a le utiliza în conformitate cu termenii acestui acord.

3.3. Partener Afiliat este responsabil cu menținerea, uzul și întreținerea Site-urilor Afiliate în acord cu legile și reglementările în vigoare, inclusiv cu reglementările privitoare la protecția datelor pe costul propriu.

3.4 Partenerul Afiliat are întreaga răspundere și va indemniza Travelminit pentru orice daune, costuri, cheltuieli pe care Travelminit le-ar putea avea în legătură cu uzul ilegal al Site-urilor Afiliate de către Partenerii Afiliați.

4. MATERIALE DE MARKETING

4.1 Travelminit a dezvoltat și/sau are în proprietate Materialele de marketing. Travelminit reprezintă și garantează că are toate drepturile și licența utilizării materialelor de marketing așa cum sunt indicate aici.

4.2 Travelminit posedă în cel mai extins sens posibil sub legile aplicabile orice și toate drepturile de proprietate intelectuală referitoare la materialele de marketing.

5. COOPERARE DE MARKETING

5.1 Partenerul Afiliat se angajează să publice și să mențină publice Materialele de Marketing pe Site-urile Afiliate, în conformitate cu toate instrucțiunile Travelminit, imediat - dar nu mai târziu de 15 (cincisprezece) zile de la punerea Materialelor de Marketing la dispoziția Partenerului Afiliat până la terminarea Acordului.

5.2 Travelminit furnizează Materialele de Marketing Partenerului Afiliat via Sistemul afiliat și prin email.

5.3 Travelminit asigură o licență cu domeniu de aplicare limitat Partenerului Afiliat asupra Materialelor de Marketing doar pentru scopurile indicate în aceste GTC. Partenerul Afiliat nu este în drept să utilizeze materialele de marketing în alte scopuri sau să acorde acces la materialele de marketing sau să le sub-licențieze unei terțe părți. Partea afiliată nu are dreptul să altereze, să modifice, să traducă sau să schimbe în vreun fel materialele de marketing.

5.4 Partenerul afiliat se angajează să respecte orice cerințe tehnice sau de design făcute de Travelminit în legătură cu publicarea sau îndepărtarea materialelor de marketing.

5.5 Partenerul Afiliat nu are dreptul să dăuneze sau să atace vreun website operat de sau aflat în proprietatea Travelminit.

5.6 Partenerul Afiliat va avea întreaga răspundere și va indemniza Travelminit pentru orice daune, costuri sau cheltuieli ocazionate în sarcina Travelminit în legătură cu utilizarea greșită de către Partenerul afiliat a materialelor de marketing sau prin încălcarea de către Partenerul afiliat a Acordului.

6. COMISIONUL ȘI TERMENII DE PLATĂ

6.1 Partenerul Afiliat are dreptul la un comision brut calculat ca procent predeterminat (”Rata comisionului”) din valoarea brută a rezervării plătite, rezervările fiind realizate și plătite într-o perioadă predeterminată (”Cookie Life”) de către vizitatori proveniți de pe un site afiliat.

6.2 Sistemele afiliate stochează pentru Cookie Life-uri datele relevante ale vizitatorilor (Cookie) proveniți dintr-un site afiliat website-ului Travelminit (Vizitator Afiliat). Prin urmare în cazul în care Vizitatorul Afiliat se reintoarce direct pe site-ul Travelminit prin relevant Cookie Life, Partenerul Afiliat are în continuare dreptul la comision pentru rezervarea plătită și încheiată cu succes (oaspetele s-a cazat) de către Vizitatorul afiliat la o cazare vizualizata via site-ul afiliat

6.3 Rata relevantă a comisionului și nivelul de viață a Cookie-urilor sunt indicate în tabelul de mai jos:

Parametrii

Nivel Standard

Nivel Silver

Nivel Gold

Valoarea brută a rezervărilor într-o anumită lună

între
1-10.000 euro

între 10.001-20.000

peste
20.001 euro

Comision brut pentru Partener Afiliat

5%

5,50%

6%

Cookie Life

30 de zile

30 de zile

30 de zile

Perioada decontării

până în data de 15 a lunii ulterioare

până în data de 15 a lunii ulterioare

până în data de 15 a lunii ulterioare

Plata comisionului de la recepția facturii

30 de zile

30 de zile

30 de zile


6.4 Conform Acordului comisionul constituie toată contravaloarea datorată Partenerului Afiliat; Conform Acordului Partenerul Afiliat nu are dreptul să solicite compensații suplimentare pentru costuri sau cheltuieli produse de către aceasta.

6.5 Comisionul lunar este calculat pe baza datelor înregistrate de Sistemul Afiliat. Travelminit trimite certificatul de activitate despre comision (bilanțul comisionului pentru ultima lună) pentru ultima lună prin email, la adresa de mail înregistrat de partenerul afiliat în sistemul afiliat, până în data de 15-a lunii ulterioare.  Plata comisionului va fi efectuată în termen de 30 de zile, de la recepția facturii.
În cazul în care se depășește valoare între 1-10.000 de euro, cu bază brută de 5%, atunci în conformitate cu Tabelul (6.3), comisionul extra pe bază de volum între 10.001-20.000 de euro va crește cu 0,5%, iar pentru valoarea peste 20.001 euro comisionul extra pe bază de volum va crește cu 1%.

6.6 Pe baza certificatului de activitate despre comision, Partenerul Afiliat va transmite către Travelminit factura, la billing@travelminit.com. Facturile sunt plătite de Travelminit în 30 de zile de la recepția facturii.

7. AMENDAMENTE

7.1 Travelminit are dreptul să amendeze unilateral acești termeni generali (TG) în orice moment și liber prin notificarea via email a Partenerului Afiliat cu cel puțin 20 de zile anterior intrării amendamentului în vigoare.

7.2 Dacă Partenerul Afiliat nu va consimți la amendament, el are dreptul la rezilierea contractului de la punctul 8.1. Dacă Partenerul Afiliat nu reziliază Acordul, amendamentul este considerat acceptat de Partenerul Afiliat.

8. REZILIEREA ACORDULUI

8.1 Oricare dintre Părți poate rezilia Acordul cu condiția notificării prealabile în 15 zile.

8.2 Oricare dintre Părți poate rezilia Acordul cu efectul imediat în cazul unei încălcări serioase de către cealaltă parte a Acordului, incluzând:

a) încălcarea de către Partenerul Afiliat a oricăruia din punctele 3.3, 5.4 sau 5.5.

b) orice acțiune sau omisiune de către Partenerul Afiliat pe care Travelminit o consideră, la discreția ei, o acțiune sau omisiune a Partenerului Afiliat ca violare  a reputației ei și /sau a imaginii publice sau/ și a poziției sale.

c) imposibilitatea Travelminit de a îndeplini obligația plății comisionului, dacă aceasta nu este remediată în 15 zile de la primirea pe email a notificării de către Partenerul Afiliat în acest sens

8.3 În cazul rezilierii Acordului, începând de la data desfacerii Acordului, Partenerul Afiliat:

a) nu va mai avea acces la Sistemul Afiliat

b) nu va mai avea dreptul să primească nici un comision pentru rezervări făcute după rezilierea contractului

c) nu va mai fi în drept să utilizeze materialele de marketing pentru nici un fel de scop, iar Partenerul Afiliat trebuie să înlăture orice copie electronică sau tipărită a oricăror materiale de marketing de pe Site-ul lor Afiliat, din bazele ei de date și de pe oricare sistem al acesteia.

8.4 Punctul 3.4., 5.6 și 8.3. vor supraviețui rezilierii Acordului. Secțiunea 6 va supraviețui rezilierii Acordului până când se va plăti orice fel de comision datorat Partenerului Afiliat.

9. DIVERSE

9.1 Prezentul Acord este și trebuie să fie interpretat în conformitate cu legislația română, cu excepția unei prevederi contrare, care nu pot fi aplicate.

9.2 Orice litigiu care rezultă din sau în legătură cu Acordul trebuie conciliat de către Părți, pe cale amiabilă. Dacă aceste eforturi nu duc la un acord în termen de 30 de zile, Instanțele Judecătorești Cluj-Napoca va avea competența exclusivă pentru soluționarea litigiului

Despre noi · Contact

Protecția datelor · Informare despre cookie-uri · Termeni și condiții · Contract cu turistul · Licență de turism · Brevet de turism · Polița de asigurare · ANPC · SOL

Cont pentru oaspete · Înscriere la newsletter · Cumpărare Voucher Travelminit · Plată avans cazare · Tichete de vacanță · Card de vacanță · Promoții Travelminit

City break Budapesta: The Three Corners Hotel Anna Budapest · Stațiuni balneare din România · Cabane în Transilvania · Cereri pentru grupuri · Pârtii de schi România · Cazare România · Cazare Litoral România · Cazare București · Cazare Transilvania · Cazare Cluj-Napoca · Cazare Brașov · Cazare Sinaia · Cazare Bușteni · Cazare Mamaia · Cazare Vama Veche · Cazare Eforie Nord · Cazare Ținutul Secuiesc · Cazare Lacul Roșu · Cazare Cheile Bicazului · Cazare Lacul Ursu · Cazare Salina Praid · Cazare Piatra Secuiului · Cazare Lacul Sfânta Ana · Cazare Cheile Turzii · Cazare Praid · Cazare Rimetea · Hotel Sinaia · Hotel Brașov

Admin cazări · Promovare unitate de cazare · Sistem rezervări directe (ReDi) · Mentorul te ajută

Admin afiliați · Program de parteneriat affiliate

Modalități de plată · Mastercard · VISA · Maestro · Virament bancar · Voucher Travelminit · Vouchere de vacanță · Sodexo · Up · Edenred · Secured by PositiveSSLMastercardVISAMaestroVirament bancarVoucher TravelminitSodexo tichet de vacanță, Sodexo card de vacanță, Sodexo voucher de vacanțăUp tichet de vacanță, Up card de vacanță, Up voucher de vacanțăEdenred tichet de vacanță, Edenred card de vacanță, Edenred voucher de vacanțăSecure SSL encryption

Travelminit Îți rezervăm cazarea