Adatvédelem

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból, amennyiben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen.