Adatvédelem

Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult személyes adatainak helyesbítésére vagy kiegészítésére, akár kiegészítő nyilatkozat útján.