Adatvédelem

Az adatok tárolása

A megadott személyes adatokat az Adatkezelő az Európai Unió területén található szervereken, olyan formában tárolja, amely legfeljebb a meghatározott cél teljesüléséig, lehetővé teszi az érintettek azonosítását. Az ajánlatkérésre alkalmával megadott személyes adatokat az általános elévülési időnek megfelelően, vagy az Adatkezelő jogainak és érdekeinek gyakorlása és megvédése érdekében szükséges ideig tároljuk.